www.nevidomizavolantem.cz PLAVBA II. ročník se spol. P. P. Z., s. r. o. PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milý účastníci a účastnice. Dále se stejnou vážností mezi námi vítáme sponzorského partnera.  Tím je spol. P. P. Z., s. r. o. ve spojení s panem Dušanem Sahulou a spol. kteří nám umožnili již po druhé pro velké zájemce a historické zvědavce nahlédnout do prostor kolesového parníku Vyšehrad.  Již tradičně následovala velmi příjemná a pohodlná plavba na plavidle stejnojmenné spol. P. P. Z., s. r. o. a to konkrétně na lodi ANDANTE.

Jménem realizačního týmu lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z. s. a dále skrze projekt NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR chceme mnohokrát poděkovat za velkorysé přijetí a velkou podporu ze strany spol. P. P. Z., s. r. o.

Věříme, že příští rok bude rovněž tím úspěšným jako již ročníky předešlé. Už nyní se těší další zájemci a historici, kteří se nedostali na letošní ročník.

Děkujeme za vaši přízeň a veškerý komfort, který se nám dostává.

Děkujeme, že sledujete naše webové stránky: www.nevidomizavolantem.cz a že sdílíte info na sociálních sítích!