Spolupráce se Světluškou pro nevidomé

Vážení přátelé, kamarádi a příznivci automobilového sportu.

Zahajujeme úspěšnou spolupráci s nadací Světluška pro nevidomé. V čele s paní ředitelkou Gabrielou Drastichovou a týmem lidí z oné nadace Světluška pro nevidomé.
Vážíme si této možnosti a těšíme se na úspěšné kroky vedoucí k naplnění možné realizace našeho projektu.
www.svetluska.cz projekt, který se věnuje všem nevidomým a slabozrakým.
Budeme jediní, kteří budou moci nabídnout nejreálnější zážitek na pohyblivém simulátoru uzpůsobeného pro nevidomé a slabozraké. Díky pohyblivé platformě a TOP špičkovým periferiím, které budou zajišťovat nejvyšší úroveň virtuální závodní jízdy a letu.