PF 2022

Vážení nadšenci do automobilového sportu. Stejným dílem zdravíme a vítáme všechny ty kteří mají rádi zajímavé, nevšední a originální lidi, věci a události. Dovolte nám prosím, abychom vás co nejsrdečněji mohli přivítat v novém roce 2022. Jménem projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR a rovněž za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z.s.   a to včetně našich účastnic a účastníků. Věříme že i rok 2022 nám zůstanete věrni a budete zachovávat přízeň.

My můžeme za nás slíbit, že budou akce velmi pestré, zajímavé, nevšední a originální. Zkrátka chceme Vám přinést nezapomenutelné zážitky, zkušenosti a věřím že z každé akce si odnesete nové vědomosti. A že oceníte reálná fakta založená na reálných věcech a událostech.

Už předchozí rok 2021  nebo alespoň jeho část byla vyplněna akcemi pod záštitou projektu NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR s různými subjekty, které nám velkorysou podporou pomohli zrealizovat akce pro nevidomé, slabozraké a osoby s těžkým zrakovým postižením.
Proto chceme zpětně mnohokrát poděkovat za podporu jednotlivým subjektům, které se s námi na akcéch podíleli.
Věříme že v obdobném duchu se nám bude dařit i v roce 2022. Těšíme se na Vás a věřte, že neusínáme na vavřínech. Akce pečlivě vybíráme a vždy dbáme na bezpečnost a plynulost chystaných akcí.
Budeme rádi za vaši účast. Jde o příležitost, jak se osobně setkat, dát řeč, ale hlavně si na vlastní kůži vyzkoušet reálné stroje v praxi.


Váš SLEPÝ BANDITA ZA VOLANTEM