KLUB TŘETÍ BŘEH Praha 3 Vinohrady BESEDA SVĚT VIDĚNÝ TMOU.17. 2. 2023 od 17:00 hod.

Jménem realizačního týmu lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z. s. a dále skrze náš projekt NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR oficiálně zveřejňujeme novou událost, kterou uskutečníme v rámci spolupráce s kompletním týmem lidí KLUB TŘETÍ BŘEH.

Bude se jednat o besedu s názvem SVĚT VIDĚNÝ TMOU, která je určena pro každého, kdo má zájem o to, jak se dokáží lidé se zrakovou vadou nebo úplnou praktickou slepotou vypořádat s běžnými nebo pokročilými úkony každého dne. Samozřejmostí jsou zváni i ti kteří mají určitou zrakovou vadu nebo jsou zcela nevidomí, jelikož se tato beseda týká právě lidí se zrakovou vadou nebo úplnou praktickou nebo částečnou slepotou. 


Kompletním programem vás provede nevidomý hudebník, klavírní technik, mechanik a ladič Petr Haluška.

Dále se můžete dozvědět, že jeho primární profesí je pozice rekondičního a sportovního maséra. Se specializací na prostorově výraznou klientelu, sportovce a lidi s individuálními potřebami.

Praha 10 Strašnice V Předpolí 7 GSN: +420 73 158 007 nebo e – mail: petahaluska@seznam.cz

 K dispozici budou kompenzační pomůcky, které ulehčují život uživatelům a uživatelkám se zrakovou vadou či úplnou nebo částečnou slepotou. Bude je možnost si vyzkoušet i v praxi v reálném čase.

Bude možnost si vyzkoušet notebook s hlasovým výstupem, tablet či chytrý mobilní, tlačítkový mobilní telefon rovněž s hlasovým výstupem.

Dále indikátor / hladinka která vždy začne vydávat zvukový signál, že je šálek kávy, čaje či jakékoli tekutiny po okraj šálku. Dále Pichtův stroj. Jedná se o psací stroj pro nevidomé, díky jemuž mohou být gramotně vyspělými jako běžní lidé kteří píší černotiskem ať už hůlkovými nebo psacími písmeny. Je navržen tak aby díky tomuto stroji bylo možné psát běžný text v Breilově písmě, dále noty a jejich veškeré další vlastnosti jako je délka, síla, výška a další potřebné hodnoty nebo tak všem známé číslice díky číselnému bodu.

BÍLÁ HŮL:

Nejvíce viditelná kompenzační pomůcka je bílá hůlka. Lidově řečeno oko nevidomého nebo zrakově postiženého uživatele/ky.

Samozřejmostí toho bude mnohem více. Budeme si říkat různé modelové situace ať už v interiérech budovy různého zaměření dále v exteriéru či v MHD dopravních prostředcích atd. Dále etika, a celková infrastruktura a vybavenost pro občany ČR

ORGANIZACE:

Veškeré dotazy prosím směrujte na provozovatele klubu TŘETÍ BŘEH na pana Jana Tyla GSN: +420 774 152 784

Pevný termín je stanoven na pátek 17. 02. 2023

Místo konání je KLUB TŘETÍ BŘEH Praha 3 – Vinohrady, Nitranská 13

Oficiální zahájení akce beseda s názvem SVĚT VIDĚNÝ TMOU je od 17:00 hod.

Prosíme přijít minimálně 15 min. před oficiálním zahájením.

Max. kapacita k sezení 40 osob.

Doba trvání cca: 120 min.

V rámci besedy s názvem SVĚT VIDĚNÝ TMOU bude i hudební vložka na pianino.

Za realizační tým lidí spolku NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM, z. s. a projekt NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM ČR včetně kompletního týmu lidí KLUB TŘETÍ BŘEH se těšíme na velkou účast.